TEKNİK BİLGİLER
  *

Ayıplı Ürün Uyarısı

  *

Rulman Boşluğu

  *

Rulman Devir Hız Sınırları

  *

Rulmanların Delik Çaplarının Bulunması

  *

Rulmanların Ömürlerini Etkileyen Faktörler

  *

Rulmanların Takılıp Sökülmesi

 

RULMANLARIN ÖMÜRLERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER , DEPOLAMA

Rulmanların Depolanması

a) Büyük rulmanlar dik olarak depolanmamalıdır.

b) Büyük rulmanlar yatay olarak ve bileziklerinin çevresel olarak tamamı ile desteklenecek şekilde depolanmalıdır. Rulmanların ömrünü etkileyen başlıca faktörleri aşağıdaki gibi sıralayabiliriz.

• Rulmanın kalitesi
• Depolama
• Takma - Sökme
• Yağlama
• Doğru rulman seçimi
• Çevre parçaları (mil ve yuva toleransları, eksenel kaçıklık)
• İşletme şartları (yük, devir, toz, nem, sıcaklık)

Görüldüğü gibi rulmanın kalitesi dışındaki tüm faktörler kullanıcının kontrolü altındadır. Depolamada aşağıdaki noktalara dikkat etmek gerekmektedir.

a) Rulmanlar kuru ve temiz bir ortamda saklanmalıdır. Depo +6: +25°C sıcaklıkta, çok kısa sürelerde 30°C sıcaklıklarda olabilir, gece ile gündüz arasında 8°C’den fazla sıcaklık farkı olmamalıdır ve bağıl nem % 65’den az olmalıdır. Bu şartlar sağlanırsa ortamdaki su buharının yoğuşması dolayısıyla nem oluşması önlenmiş olur.

b) Rulmanlar direkt olarak güneş ışığına maruz kalmamalıdır.

c) Rulmanlar kimyasal aşındırıcı malzemelerden (asitler, alkali solüsyonlar, tuzlar, airesollar, gazlar) uzakta tutulmalıdır.

d) Rulmanlar depoda orijinal ambalajlarında tutulmalıdır.

e) Büyük çaplı rulmanlar diklemesine değil yatık olarak depolanmalıdır. Makina elemanları içinde en hassas ve kritik görevlerden birini üstlenen, yüksek teknoloji ve kalite ürünü olan rulmandan en yüksek verimi ve ömrü alabilmek için montajdan önce ve montaj sırasında aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir.1. FAG tarafından üretilen rulmanlar ambalajı içerisinde özel bir koruyucu yağla kaplanmıştır, montaj esnasında bu yağın temizlenmesine gerek yoktur; bu yağ kullanacağınız yağla uyum sağlayacaktır.

2. Rulman, orijinal ambalajında saklanmalı ve montajdan hemen önce çıkarılmalıdır. Ortamın ve montaj aletlerinin temiz olmasına dikkat edilmelidir. Rulman terden etkilenmemesi için çıplak elle tutulmamalı, ayrıca üstübü vb. malzemelerle de temas ettirilmemelidir.

3. Rulmanın takılacağı mil ve yuvanın işleme toleranslarının uygun olup olmadığı kontrol edilmelidir.

4. Montaj ve demontaj, FAG kataloglarında belirtilen en uygun yöntem seçilerek usulüne uygun olarak yapılmalıdır, bu mekanik, hidrolik veya termik olabilir.

5. Montaj yapıldıktan sonra rulmanın rahat dönüp dönmediği kontrol edilmelidir.

6. FAG iki tarafı kapaklı rulmanların içinde ömür boyu yağlamaya uygun gres vardır, bu rulmanların kapaklarının açılması, içine gres konması gibi işlemler sakıncalıdır.