Binlerce yıl önce insanoğlu taşıma işlemi sırasında cisimleri kaydırmak yerine araya silindirik parçalar koyarak hareket ettirdiklerinde daha az güç harcadıklarını görmüşler ve bunu daha da geliştirerek bir gövdeye kaymalı yataklar vasıtası ile tekerlekler bağlayarak araçlar geliştirmişlerdir. Belli bir süre sonra kaymalı yataklar yerine yuvarlanma elemanları yerleştirmeye çalışmışlar, ancak 19. yüzyıl sonuna kadar yük taşıma kapasitesi açısından pek başarılı olamamışlardır.
1883 yılında FAG’ın kurucusu Bay Friedrick Fisher ilk hassas çelik bilyayı, kendi geliştirdiği bir taşlama tezgahı kullanarak üretmeyi başarmış ve bu sayede yüksek yük taşıma kapasitesine ulaşabilmiştir. İlk çelik bilya bir bisikletin pedal sisteminde kullanılmaya başlamıştır.

Dünyada Rulman teknolojisini Bay Fischer’in 1883 yılında üretebildiği eşit ölçüde ve eşit dairesellikte bilyalar başlatmıştır. FAG firması Almanya’nın Schweinfurt şehrinde 120 yılı aşkın bir süredir faaliyet göstermektedir ve dünyanın ilk rulman üreticisidir.